Теодор Пиперков е роден на 6 юли 1958 г. и е завършил право в СУ “Св. Климент Охридски” през 1984 г. Специализира в университета в Хамбург, също така е член на Дружеството за германо-българско правно сътрудничество. Той е и заместник-директор на Института по германско право към Юридическия факултет на СУ. Асистент е по Римско право в “Алма матер” от 1986г.

Теодор Пиперков е изключителен ерудит, блестящ преподавател, безкрайно задълбочен в познанията си за правото и античния свят, неподражаем оратор, обожаван от студентите си.