• 57. Artificial intelligence with special regard to legal consideration - Peter Pracki, Ph. D. (лекция) (снимки)

  • 5. От университета към работното място  (дискусия, организирана съвместно с JCI Bulgaria)