Научна конференция "Теодор Пиперков и Кристиан Таков"


На 23.03.2019 г. в Нова конферентна зала в Ректората на Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе научна конференция в името на гл. ас. Теодор Пиперков и доц. д-р Кристиан Таков. В нея взеха участие техни приятели, колеги и някогашни студенти, понастоящем вече практикуващи юристи и преподаватели. Участниците в събитието изнесоха доклади по актуални въпроси в областта на частното право. Клубът на юриста “Теодор Пиперков” изказва благодарност както на всички лектори, така и на всички присъстващи!

Снимки от събитието може да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square