Ще се проведе лекция на тема "Борбата с корупцията по новия ЗПКОНПИ"Клубът на юриста "Теодор Пиперков" има удоволствието да Ви покани на публична лекция на тема "Борбата с корупцията по новия ЗПКОНПИ".

Водещ на събитието ще е преподавателят по административно право и процес гл. ас. д-р Капка Георгиева. Ще бъдат разгледани актуалните нововъведения, направени с приетия тази година Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

• Кога: 19.11.2018 (понеделник) • Къде: Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Ректорат), 65 аудитория (Южно крило) • Час: 19:15 Очакваме Ви!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square