Ще се проведе събитие на тема "Проблеми на иска по чл. 135 ЗЗД в теорията и практиката"Клубът на юриста "Теодор Пиперков" има удоволствието да Ви покани на първото си събитие за учебната 2018/19 г. - публична лекция на тема "Проблеми на иска по чл. 135 ЗЗД в теорията и практиката". Водещ на лекцията ще бъде преподавателят по гражданскоправни науки гл. ас. д-р Венцислав Петров. Ще бъдат разгледани най-значимите аспекти на т. нар. "Павлов иск" - едно от класическите средства за защита на кредитора в облигационното право и същевременно една от типичните хипотези на относителна недействителност. Събитието ще се проведе на 5.11.2018 г. (понеделник), от 19:15 ч. в аудитория 65, намираща се в Южното крило на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски". Очакваме Ви!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square