Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)


Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, със съдействието на Фондация „ЛИБРе“, организира събитие на тема „Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) – напредък в защитата на основните права на гражданите в Европа“. На 17. 03. 2018 г. в аудитория 255 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе първата част от инициативата. Срещата бе под формата на семинарно занятие, като дискутираните въпроси бяха свързани с действащите инструменти в полза на гражданите за защита на личните им данни, основните понятия в нормативната уредба, както и нововъведенията на Общия регламент относно защитата на данните и актуалните тенденции на развитие на отрасъла. Втората част на събитието ще се проведе на 24.03.2018 г. , като на нея предварително записалите се участници ще имат възможността да се запознаят с практическите аспекти на материята чрез участие в задачи с правоприложен характер. Клубът на юриста благодари на всички, проявили интерес към инициативата.

Албум със снимки от събитието може да бъде разгледан на следната връзка (натиснете за препращане)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square