Ще се проведе лекция на тема “Основните права на практика”

Уважаеми колеги, Клуб на юриста “Теодор Пиперков” има удоволствието да Ви покани публична лекция на тема „Основните права на практика“ с лектор младши съдия Андрей Георгиев. Лекцията ще се проведе на 16.12.2017г. от 15:00 ч. в аудитория 255 на Ректората на Софийски университет.

На лекцията ще бъде разгледано съдържанието на понятието „основни права“ и прилагането на надзаконовите правни източници в рамките на съдебни спорове-граждански, наказателни и административни. Ще бъдат разгледани различните източници на т.нар. „основни права“, в това число Европейската конвенция за правата на човека, Харта на основните права на ЕС, основни права от конституцията и др. Също така ще бъдат обсъдени и възможните стратегии при защита на правата, включително въпроси като това как да „вкараме“ основните права в нашия съдебен процес, кой може да ги упражнява, срещу какво могат да ни защитят и как да се защитим, когато някой неправомерно се опитва да се позове на основни права пред нас. В лекцията ще бъдат представени накратко множество казуси, свързани основните права.

Очакваме Ви!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square