Проведоха се семинари за решаване на правни казуси


Клуб на юриста “Теодор Пиперков“ организира поредица от семинари за решаване на правни казуси. Решаването на казуси е дейност, която съпътства студентите през цялото им обучение и затова в основата на тези събития залегна целта студентите да получат повече информация за методиката на решаване на правен казус.


На 10. 05 (сряда) в заседателна зала № 2 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе семинар за решаване на казуси за първи курс. Лектор на събитието бе ас. Стоян Иванов. В рамките на срещата бе изложена информация за систематиката при решаване на казуси, а студентите имаха възможността да задават въпроси и да излагат своите мнения в рамките на общата дискусия. На участниците бе възложен и конкретен казус.


Междувременно завърши и семинарът за решаване на частноправен казус за студенти от втори курс. Събитието се проведе на две части и бе водено от ас. д-р Димитър Стоянов и гл. ас. д-р Венцислав Петров. На 23 май (вторник) се състоя втората част на семинара. На срещата бе представено решението на възложения на студентите казус.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков “ благодари на всички участници, като възнамерява да заложи още подобни активности в своята дейност, осъзнавайки важността на тези инициативи.

Снимки от събитието за първи курс могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).


Снимки от събитието за втори курс могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square