Проведе се лекция на тема “Разрешаване на спорове чрез арбитраж”


На 12. 05.2017г. в заседателна зала № 1 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски “ се проведе първата част на семинара „Алтернативните методи за разрешаване на споровете: Медиация v. Арбитраж”, организиран от Клуб на юриста “Теодор Пиперков”. Събитието на тема: “Разрешаване на спорове чрез арбитраж”, бе водено от ас. Анастас Пунев. Лекцията, насочена към студенти 4 и 5 курс , имаше за цел да разгледа основни алтернативни методи на разрешаване на спорове.


Участниците имаха възможността да разгледат въпроси, свързани с арбитража като алтернатива на държавното съдопроизводство, както и да изяснят методиката на съставяне на арбитражна клауза. Бяха разгледани и редица казуси от практиката по прилагане на арбитража.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на ас. Пунев и на всички участници и им пожелава ползотворна работа по време на втората част на семинара “Разрешаване на спорове чрез медиация” с хон. ас Димитър Стоянов.


Снимки от събитието могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).


Презентацията от събитието можете да изтеглите от тук (натиснете за препращане).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square