Ще се проведе лекция на тема “Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение”


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” организира цикъл от лекции на тема “Конкурентно право”. Първата лекция ще бъде проведена на 11.05.2017г. (четвъртък) в аудитория 272 от 19:00 и ще бъде на тема “Частно правоприлагане на чл.101 и чл.102 ДФЕС. Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение на предприятия пред национални съдилища.” Лектор ще бъде гл.ас.д-р Иван Стойнев.

На лекцията ще бъде разгледан правният режим на защита на конкуренцията в Европейския съюз и въпросът за частното правоприлагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, както и директния ефект на посочените норми. Ще бъде разгледан също така въпросът за хармонизирането на националните законодателства относно исковете за обезщетяване на вреди с правно основание чл.101 и чл.102 ДФЕС – Директива 2014/104/ЕС, както и практиката във връзка с тях в Република България.


Очакваме Ви!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square