Помилването в съвременните наказателни политики


На 7 април в аудитория 255 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе лекция-дискусия на тема “Помилването в съвременните наказателни политики: модерните възгледи за престъплението, наказанието и възстановителното правосъдие и актуалната съдебна практика” с водещ доц. д-р Ива Пушкарова – председател на Комисията по помилването към президента на Република България.


Освен че очерта спецификите на института на помилването, доц. Пушкарова засегна широк кръг от проблеми, свързани с престъплението и изтърпяването на наказанието, като отговори и на зададените от аудиторията въпроси.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на доц. Пушкарова, както и на всички присъствали на събитието.


Снимки от събитието могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square