Ще се проведе лекция на тема „Прилагане на европейското право на конкуренцията от национални органиНа 25.05.2017г. от 19:00 в аудитория 255 на Ректората на Софийски университет ще се проведе последната лекция от цикъла на тема „Конкурентно право“, организиран от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“. Лекцията ще бъде на тема „Прилагане на европейското право на конкуренцията от национални органи и национални съдилища“, а лектор ще бъде Кирил Пангелов.


На лекцията ще бъдат разгледани въпросите, свързани с директното прилагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, съотношението между националния и европейския правопорядък по конкуренция, разпределението на компетентността по прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията, сътрудничеството между националните органи и Европейската комисия, както и въпросите, свързани с компетентните национални съдилища и видовете дела пред тях по прилагане на европейското право на конкуренцията.


Лекторът Кирил Пангелов е експерт по право на конкуренцията с над 12-годишен стаж в КЗК, директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“ в КЗК в периода от 2010 до 2016 г. и гостуващ лектор по „Правна защита на конкуренцията в ЕС“ в Международна магистърска програма по „Право на Европейския съюз“ към ЮФ на СУ “Свети Климент Охридски”.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square