Спомнихме си за доц. Кристиан Таков – човекът, юристът и неговите посланияВ неделния следобяд на 5 Ноември в ауд. 292 на Ректората на Софийския университет се състоя едно малко по-различно събитие в памет на един от най-изтъкнатите и обичани преподаватели в Юридическия факултет на СУ. Спомнихме си за доц. Кристиан Таков, благодарение на прекрасните разкази на доц. Боряна Мусева и ас. Димитър Стоименов.


От тях научихме някои интересни факти както относно живота на доц. Таков, така и относно кариерата му на юрист. Думата бе предоставена и на аудиторията, като за него си спомниха както практикуващи юристи, така и негови бивши студенти. Събитието завърши с емоционални думи от г-жа Галя Йончева – майка на доц. Кристиан Таков.

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ благодари на доц. Мусева и ас. Стоименов, както и на всички участници и присъствали на събитието.


Събитието бе заснето от адв. Мирослав Мичев, за което изказваме специални благодарности.

Албум със снимки от събитието може да бъде разгледан на следната връзка (натиснете за препращане).


Видео от събитието може да бъде гледано на връзките по-долу (натиснете връзките за препращане):

Памет за Кристиан Таков (I-ва част) – човекът, юристът и неговите послания – Думи на доц. Боряна Мусева

Памет за Кристиан Таков (II-ра част) – човекът, юристът и неговите послания – Думи на ас. Димитър Стоименов

Памет за Кристиан Таков (III-та част) – човекът, юристът и неговите послания – Изказване на Геника Михайлова (съдия във Върховен касационен съд)

Памет за Кристиан Таков (IV-та част) – човекът, юристът и неговите послания – Изказване на мл. съдия Андрей Георгиев

Памет за Кристиан Таков (V-та част) – човекът, юристът и неговите послания – Изказване на мл. съдия Васил Александров

Памет за Кристиан Таков (VI-та част) – човекът, юристът и неговите послания – Изказване на доц. Боряна Мусева

Памет за Кристиан Таков (VII-ма част) – човекът, юристът и неговите послания – Думи на г-жа Галя Йончева – майка на Кристиан Таков

Разказ на ас. Димитър Стоименов за инициативата им с доц.Кристиан Таков и 500 студенти да бъде именувана аудитория в ЮФ на СУ на името на Теодор Пиперков

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square