Сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право

Колегите от Кръжока по гражданско и търговско право на СУ ще проведат петата си сбирка за тази академична година на 06.06 (вторник) от 18.30 часа в Заседателна зала № 1 в Ректората на СУ.

Ще се разгледат някои въпроси на договора за изработка. Казусът, които ще се обсъжда, както и съдебна практика и литература по въпроса може да видите тук.


Заповядайте!
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square