Проведе се учебен римски съдебен процес
На 4 май в аудитория 272 се проведе учебен римски съдебен процес, организиран от Кръжока по римско право към ЮФ на СУ ,,Св. Климент Охридски”. В него взеха участие студенти от различни курсове.


С претор, ликтори, заклет съдия, обвинител, защитник и автентични римски тоги и военно снаряжение римското право оживя, а публиката се пренесе повече от 2000 г. назад във времето, за да се потопи в правото на Античния свят.


Тук може да видите следните видеа от събитието: In iure, Apud iudicem, Sententia.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square