Проведе се семинар за решаване на наказателноправни казуси


На 16 март 2019 г. в Ректората на Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе семинар за решаване на наказателноправни казуси. Водещи на събитието бяха доц. Ива Пушкарова и Бисер Троянов – съдия във ВКС. Семинарът бе насочено към студенти четвърти и пети курс, специалност “право“. По време на събитието участниците бяха запознати с основните насоки, които трябва да бъдат следвани при разглеждане на казус в материята на Наказателното право. Наученото бе приложено на практика чрез решаване на казус, подготвен от водещите лектори. Двама от участниците в семинара се превъплътиха в ролята на пострадал и подсъдим, а останалите имаха възможност да ги разпитат, така че да установят в пълнота фактическата обстановка на зададения казус. Клубът на юриста изказва благодарности на доц. Пушкарова и съдия Троянов, както и на всички присъстващи студенти.

Снимки от събитието можете да намерите тук


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square