Проведе се поредица от семинари с младши-съдия Васил Александров и адвокат Тихомир РачевНа 27.05 се проведе последният от поредица семинари, които Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ организира заедно с младши-съдия Васил Александров и адвокат Тихомир Рачев.


Студентите от пети курс и семестриално завършилите специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имаха възможност да участват в пет семинара, посветени на добре познати теми като защитата на правото на собственост, договорите за изработка и за наем, деликти и застрахователно право. Комбинацията от теоретичните познания на участниците и проблемите от практиката си, които споделиха лекторите, позволиха всеки да се включи активно в дискусиите по време и след края на семинарите.


Целта на тези семинари бе да помогнат на завършващите студенти при предстоящия им сблъсък с проблема преминаване от теретични познания към умения за прилагане на познанията по подходящ начин в практиката.


Клубът планира да организира и провежда тези семинари всяка академична година.


Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ благодари на младши-съдия Васил Александров и адвокат Тихомир Рачев за старанието и отделеното време и внимание при подготовката и реализирането на семинарите, както и на участниците в тях.


Снимки от събитието можете да разгледате тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square