Проведе се научна конференция в памет на гл. ас. Теодор ПиперковНа 17.12.2018 г. се навършиха пет години от кончината на изключително ерудития и блестящ преподавател, под чието име същестува и нашата организация, а именно Теодор Пиперков или Тео.


Именно във връзка с това, беше проведена научна конференция, като основната й цел беше да почетем паметта на Тео, да си спомним за него, да се опитаме да пресъздадем неговата личност посредством участието на негови колеги, ученици и преди всичко приятели, като за това помогнаха много и личните истории, които участниците споделиха. Всичко това създаде по-неформална обстановка, съответно благоприятна среда за дискусия, която беше в самия край на конференцията.


Клубът на юриста “Теодор Пиперков” иска да изкаже огромните си благодарности на проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова за организационното съдействие, на проф. д-р Сашо Пенов за вдъхновяващото откриващо слово и въобще на всички участници и преподаватели, които отделиха от времето си за да присъстват на конференцията.


Модератори на научната конференция бяха: проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова и ас. Тихомир Рачев.


Следните доклади бяха изнесени на конференцията:


„Актуални въпроси на заповедното производство“ – доклад на съдия Васил Александров, СРС


„Още веднъж за римското право и концепцията за „юридическо лице“ – доклад на ас. Атанас Шопов


„Вътрешна организация на дружествата на публиканите в речите на Цицерон срещу Гай Верес“ – доклад на ас. Стоян Иванов


„Придобиване на наследство в римското и в съвременното право“ – доклад на гл. ас. д-р Венцислав Петров


„Някои проблеми на ненаименованите договори“ – доклад на хон. ас. д-р Димитър Стоименов


„Класицизъм и новаторство в законодателството на императорите Диоклециан и Константин I“ – доклад на хон. ас. Методи Тодоров, съдия в СРС


„Дееспособността в римското и в съвременното право“ – доклад на ас. Тихомир Рачев


Изнесените от участниците доклади ще бъдат публикувани напролет в сайта ius romanum. (www.iusromanum.eu)


Снимки от събитието може да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square