Проведе се лекция на тема "Проблеми на иска по чл. 135 ЗЗД в теорията и практиката"На 5 ноември в аудитория 65 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе лекция на тема „Проблеми на иска по чл. 135 ЗЗД в теорията и практиката”, организирана от Клуб на юриста „Теодор Пиперков”. Лектор бе гл. ас. д-р Венцислав Петров.


Освен че очерта основните аспекти на т. нар. "Павлов иск" - едно от класическите средства за защита на кредитора в облигационното право и една от типичните хипотези на относителна недействителност, ас. Петров сподели интересни истории от практиката си. Той отговори и на множеството въпроси от страна на публиката, като по този начин се оформи своеобразна дискусия по темата.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на ас. Петров, както и на всички, които присъстваха и взеха участие в лекцията.


Снимки от събитието можете да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square