Проведе се лекция на тема “Прилагане на европейското право на конкуренцията”На 25. 05. 2017 г. Клуб на юриста “Теодор Пиперков” проведе последната си инициатива за настоящата академична година. В аудитория 255 на Ректората на Софийски университет се състоя последната лекция от цикъла на тема „Конкурентно право“. Публичната лекция бе свързана с прилагането на европейското право на конкуренцията от национални органи и национални съдилища, а лектор на събитие бе Кирил Пангелов.


На лекцията бяха разгледани въпросите, свързани с директното прилагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, съотношението между националния и европейския правопорядък по конкуренция, компетентността на националните съдилища и видовете дела пред тях по прилагане на европейското право на конкуренцията. Лекторът Кирил Пангелов е експерт по право на конкуренцията и е с над 12-годишен стаж в КЗК.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари както на Кирил Пангелов, така и на всички участници, включили се в събитията от цикъла на тема „Конкурентно право“. Клубът пожелава на всички студенти успех в предстоящата сесия!


Снимки от събитието могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).

Презентация от събитието може да изтеглите от тук (натиснете за препращане).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square