Проведе се лекция на тема “Предотвратяване и разкриване на картели. Нови методи”
На 18 май (четвъртък) в аудитория 255 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе втората лекция от цикъла на тема „Конкурентно право“. Събитието, организирано от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“, имаше за акцент темата за предотвратяване и разкриване на картели, както и новите методи за противодействие.


Лектор бе Величко Добрев – магистър по Право на ЕС от Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона, Европейското Правно училище на Маастрихския университет, както и магистър по Международно търговско право от Париж 10 Нантер. Г-н Добрев е бивш главен експерт отдел “Антитръст и концентрации в КЗК”. По настоящем е редовен докторант със стипендия с тема на докторския труд: „Предотвратяване и разкриване на картели в българското, френското право и правото на ЕС.“


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на присъстващите и приканва всички, които имат интерес в областта на прилагане на европейското право на конкуренцията да присъстват на третата лекция от цикъла “ Конкурентно право”, която ще се проведе на 25.05 (четвъртък) от 19:00 ч. в аудитория 255 на Ректората, СУ.


Снимки от събитието могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).

Презентация от събитието може да изтеглите от тук (натиснете за препращане).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square