Проведе се лекция на тема "Пределите на неизбежната отбрана"На 12 май в аудитория 65 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе лекция на тема „Пределите на неизбежната отбрана – кога и как можем да отвърнем, ако бъдем нападнати?”, организирана от Клуб на юриста „Теодор Пиперков”. Лектор бе проф. Пламен Панайотов.


След като очерта основните белези на института на неизбежната отбрана, проф. Панайотов представи по-задълбочено отделните му характеристики, като особено внимание бе отделено на пределите на неизбежната отбрана. Бяха разгледани редица случаи от практиката и уредбата на института в други държави, обсъдени бяха и последните идеи за промени в НК в светлината на скорошните събития.


Също така проф. Панайотов не пропусна да даде практически съвети на всички, на които в даден момент би се наложило да прибегнат до този институт. Той отговори и на множеството въпроси на публиката, като по някои от тях се оформиха своеобразни дискусии.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на проф. Панайотов, както и на всички, които присъстваха и взеха участие в лекцията!


Албум със снимки от събитието може да бъде разгледан на следната връзка (натиснете за препращане)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square