Проведе се лекция на тема "Наказването на престъпления"На 24.10.2019 г. се състоя първото събитие на Клуба на юриста "Теодор Пиперков" за учебната 2019/2020 г. - публична лекция на тема "Наказването на престъпления". Лектор на събитието беше проф. д-р Лазар Груев, който очерта в историко-философски конспект необходимостта от наказване и концепцията за наказанието.


Коментирайки сегашното състояние на санкциите в НК, проф. Груев аргументира пред аудиторията необходимостта от преосмисляне на наказателната политика на държавата и въвеждането на законодателни промени, с които да се инкорпорират превъзпитателни мерки, повишаващи ефективността на наказването въобще.


Снимки от събитието може да намерите тук.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square