Проведе се лекция на тема “Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение”
На 11 май в аудитория 292 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе първата от цикъла лекции, посветени на конкурентното право. Темата бе “Частно правоприлагане на чл.101 и чл.102 ДФЕС. Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение на предприятия пред национални съдилища”, а лектор беше гл. ас. д-р Иван Стойнев.


Предмет на лекцията бе правният режим на защита на конкуренцията в Европейския съюз и въпросът за частното правоприлагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, както и директния ефект на посочените норми. Разгледан бе и въпросът за хармонизирането на националните законодателства относно исковете за обезщетяване на вреди с правно основание чл.101 и чл.102 ДФЕС – Директива 2014/104/ЕС, както и практиката във връзка с тях в Република България.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на гл. ас. Стойнев и на уважилите събитието и кани всички да присъстват на следващата лекция от цикъла, която ще се проведе следващия четвъртък и ще бъде на тема „Искове за обезщетение на вреди от антиконкурентно поведение”.

Снимки от събитието могат да бъдат разгледани на следния линк (натиснете за препращане).

Презентацията от събитието можете да изтеглите от тук (натиснете за препращане).

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square