Проведе се лекция на тема ''Градската реституция''
На 08.01.2019 г. в аудитория 243 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе публична лекция на тема "Градската реституция" с лектор доц. д-р Златимир Орсов.

В началото на лекцията доц. Орсов разгледа въпроси, свързани със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП (отм.)), както и Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) - неговото приемане и изменения.

Засегнати бяха и противоречията в практиката на КС и ВКС относно собствеността след 1944 г. След като изясни отделните елементи на фактическия състав на реституцията, доц. Орсов сподели и някои интересни истории по темата, включително случая, популярен дори в Европа и известен като "Запетайката”.

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на доц. Орсов, както и на всички, които присъстваха и взеха участие в лекцията.


Снимки от събитието можете да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square