Проведе се лекция на тема "Възстановително и традиционно правосъдие"На 02.12.2018 г. в аудитория 255 в Ректората на СУ "Св. Климент Охридиски" се проведе наказателноправна лекция на тема "Възстановително и традиционно правосъдие".


Водещи на събитието бяха съдия Калин Калпакчиев - председател на Съюза на съдиите в България, съдия Мирослава Тодорова - съдия в Софийски градски съд.


По време на лекцията бяха обсъдени основни възстановителни подходи в наказателното правосъдие, посочени бяха добри практики на други европейски държави в тази област.


Клубът на юриста "Теодор Пиперков" изказва благодарност на съдия Калин Калпакчиев и съдия Мирослава Тодорова, както и на всички участници в събитието.


Снимки от събитието може да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square