Някои хлъзгави моменти в материята на административното правоНа 13 януари в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе събитие на Кръжока по административно право и процес, организирано съвместно с Клуба на юриста "Теодор Пиперков". Дискутирани бяха въпроси на общата част на административното право, като проявата беше по-особена с това, че бе от студенти за студенти, наподобявайки взаимопомощ.


Относно някои въпроси се получиха дискусии, като всеки имаше шанса да сподели какво е научил, чул или прочел. Това именно доказва интереса на студентите към още събития с подобен формат.


Клубът на юриста благодари на Кръжока по административно право и процес, както и на тези, които проявиха интерес към събитието и се включиха в обсъжданията, като пожелава на всички успешна изпитна сесия!


Снимки от събитието може да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square