Новият Регламент Брюксел IIбНа 20.11.2019 г. от 19 ч. в аудитория 292 на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе публична лекция на тема Новият Регламент Брюксел IIб: "Сговорна дружина планина повдига" или "Много баби, хилаво бебе"? с лектор доц. д-р Боряна Мусева. Новият регламент, приет под номер 2019/1111, представлява ревизия на Регламент 2201/2003 (Брюксел IIa) относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.


В хода на лекцията доц. Мусева разгледа последователно 8 тематични области, засегнати в регламента, а именно: международна компетентност, изслушване на детето, международно отвличане на деца, премахване на екзекватурата, изпълнение на решенията, автентични актове и споразумения, настаняване на дете в друга държава и сътрудничество.


Клуб на юриста “Теодор Пиперков” благодари на доц. Мусева, както и на всички, които присъстваха и взеха участие в лекцията.


Снимки от събитието може да намерите тук.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square