Научна конференция в памет на гл. ас. Теодор ПиперковНа 17.12.2018 г. се навършват пет години от кончината на патрона на нашата организация - гл. ас. Теодор Любенов Пиперков или просто Тео. За да почете паметта му, Клубът на юриста "Теодор Пиперков" организира научна конференция с участието на негови колеги и някогашни студенти, понастоящем вече практикуващи юристи и преподаватели. Участниците ще изнесат доклади на теми, свързани с римското и със съвременното частно право и ще имат възможност да разкажат свои лични истории и преживявания с гл. ас. Пиперков. Клубът кани всички, които биха желали да почетат паметта на Тео, за да си спомним заедно за него!

Програма на конференцията:

17.12.2018 г. (понеделник), СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат, Нова конферентна зала

Модератори: проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, ас. Тихомир Рачев

Встъпителна част 10:00 ч. – Откриване на конференцията 10:10-10:30 ч. – Встъпително слово на проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова 10:30-10:40 ч. – Слово на проф. д-р Сашо Пенов (декан на Юридическия факултет) 10:40-11:00 ч. – Слово на гл. ас. д-р Виктор Токушев

Първи панел 11:00-11:20 ч. – „Актуални въпроси на заповедното производство“ – доклад на съдия Васил Александров, СРС 11:20-11:40 ч. – „Още веднъж за римското право и концепцията за „юридическо лице“ – доклад на ас. Атанас Шопов

11:40-11:50 ч. – почивка

Втори панел 11:50-12:10 ч. – „Вътрешна организация на дружествата на публиканите в речите на Цицерон срещу Гай Верес“ – доклад на ас. Стоян Иванов 12:10-12:30 ч. – „Придобиване на наследство в римското и в съвременното право“ – доклад на гл. ас. д-р Венцислав Петров

12:30-13:00 ч. – обедна почивка

Трети панел 13:00-13:20 ч. – „Някои проблеми на ненаименованите договори“ – доклад на хон. ас. д-р Димитър Стоименов 13:20-13:40 ч. – „Класицизъм и новаторство в законодателството на императорите Диоклециан и Константин I“ – доклад на хон. ас. Методи Тодоров, съдия в СРС 13:40-14:00 ч. – „Дееспособността в римското и в съвременното право“ – доклад на ас. Тихомир Рачев

14:00 ч. – Закриване на конференцията

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square