Материали за индивидуална подготовкаУважаеми колеги,

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” изготви този списък, за да подпомогне индивидуалната Ви подготовка по време на извънредното положение в страната и с него не цели да рекламира някой от посочените сайтове. Ще се радваме да споделите и други страници с материали за индивидуална подготовка, за да допълним този списък. Материалите не са подредени по значение или някакъв друг критерий.

1. Дигитална юридическа библиотека - http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/118. Както бе обявено наскоро, всеки има право на свободен достъп до онлайн ресурсите на библиотеката. За жалост, отключените материали не са много - най-вече учебници.

2. Правно информационна система „Апис“ - https://web.apis.bg/index.php. За времето на извънредното положение „Апис“ предоставя достъп до електронната си база данни на всички. Потребителското име и паролата са: apis_all

3. Лекциите по право на Александър Петков - https://drive.google.com/open?id=0B_2AtmuH0AeDbjNwMVdnck5sVEk. Тези лекции биха могли да са Ви особено полезни в настоящото положение, тъй като Ал. Петков е известен със способността си да записва всяка дума, която преподавателят казва на лекции (включително вицовете). На горния линк ще откриете лекциите му по голяма част от дисциплините във факултета. Все пак имайте предвид, че те не са 100% подробни. На линка има и няколко папки с материали по МЧП и наказателен процес. Колегата Петков е дал съгласието си за споделянето на лекциите му!

4. Сайтът на доц. Таковhttp://www.christiantakoff.com/ (частно право). На този сайт доц. Таков беше събрал информация, до която студентите винаги да имат достъп. ● В секцията „De rebus“ -> „Статии“ ще откриете списък с всички статии на доц. Таков, както и линкове за сваляне на 28 от тях. ● В секцията „De rebus”-> „Схеми“ ще откриете създадени от доц. Таков схеми за обяснение на отделни правни въпроси – видове ценни книги, наследствени редове и др. ● В секцията „Прочетете“ ще откриете препоръчителен списък с правна литература по различни правни въпроси, съставен от доц. Таков. Има и линове за сваляне към някои от посочените книги и статии. ● В секцията „Soft law” ще откриете превода на доц. Таков на PECL (Principles of European Contract Law), текста на PICC 2004 (Principles of International Commercial Contracts revision 2004), текста на DCFR (Draft Common Frame of Reference), както и линкове за сваляне на множество статии и книги по посочените въпроси.

5. Сайтът на Фондация за развитие на правосъдието - https://justicedevelopment.org/index.php/docs/category/biopravo-i-meditsinsko- pravo.html (наказателно право, устройство на съдебната власт, права на човека). ФРП е неправителствена организация, чийто председател е доц. д-р Ива Пушкарова. В раздел “Библиотека” на посочения линк можете да откриете няколко тематично обособени подраздела, в които има статии и публикации, свързани с отделни въпроси на наказателното право (организирана престъпност, трафик на хора, стопански престъпления), както и със защитата на правата на човека.

6. Сайтът на гл. ас. Гройсман - http://www.groysman.eu/ (ОТП и ИБДП) ● http://www.groysman.eu/bg_BG/categorii/article/preporuchitelna-bibliografiya-v- protzes-na-dopulvane-364.html - тук ще откриете списък с препоръчителна литература по Обща теория на правото. ● http://www.groysman.eu/bg_BG/categorii/article/onlaiin-resyrsi-412.html - тук ще откриете линкове към текста на 28 статии по Обща теория на правото. ● http://www.groysman.eu/bg_BG/categorii/article/klasicheski-tekstove-425.html - тук ще откриете линкове към текста на 4 класически труда по Обща теория на правото (на английски език). ● http://www.groysman.eu/bg_BG/categorii/article/onlaiin-iztochnitzi-po-istoriya-na- bulgarskata-durzhava-i-pravo-441.html - тук ще откриете линкове към текста на три книги по История на българската държава и право. ● http://www.groysman.eu/bg_BG/categorii/seminaren-kyrs-po-obshta-teoriya-na- pravoto-33.html - тук ще откриете 20 презентации за семинарния курс по Обща теория на правото. Те обаче са достъпни само с парола, която ас. Гройсман предоставя на своите студенти (ако се снабдим с нея, ще я включим). ● http://www.groysman.eu/bg_BG/categorii/obshta-teoriya-na-pravoto--amvr-69.html - тук ще откриете 16 презентации за лекционния курс по Обща теория на правото. Те обаче са достъпни само с парола, която ас. Гройсман предоставя на своите студенти (ако се снабдим с нея, ще я включим). ● https://uni-sofia.academia.edu/Simeon_Groysman - тук ще откриете текста на 25 от статиите на ас. Гройсман по Обща теория на правото.

7. Сайтът на доц. Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова - https://www.pravanachoveka.com/ (права на човека, криминалистика, криминология, наказателен процес) ● На линк https://www.pravanachoveka.com/statii/ ще откриете списък със 88 публикации на доц. Маргарита-Вучкова в областта на правата на човека, криминалистиката, криминологията и наказателния процес. За много от тях има линкове с пълния им текст. ● https://www.pravanachoveka.com/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0% be%d0%b3/ - тук ще откриете тематичен каталог с решения на Европейския съд по правата на човека в областта на домашното насилие (с поместен текст на български), правото на собственост (само списък), експулсиране, екстрадиция, национална сигурност (с поместен текст на български тук: https://www.pravanachoveka.com/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0% be%d0%b3/katalog-extraditia-%d0%b5kspulsirane-nacionalna-sigurnost/) трудови и социални дела (с поместен текст на български тук: https://www.pravanachoveka.com/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0% be%d0%b3/katalog-trudovi-i-socialni-prava/) , както и каталог на всички решения по български дела по години от 1997 до 2015 г. Каталогът за 2020 г.: https://www.pravanachoveka.com/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0% be%d0%b3-2020/

8. Сп. „Предизвикай правото“ - https://www.challengingthelaw.com/ (публично и частно право). В сайта може да бъде намерен текста на множество статии, библиографии, обзор на съдебна практика и др. от всички правни отрасли. Страничното меню съдържа тематичен списък за улеснено навигиране.

9. Сп. „Грамада“ - http://gramada.org/ (публично и частно право). В сайта може да бъде намерен текста на множество статии, обзор на съдебна практика и др. от всички правни отрасли.

10. Сайтът на ИК „Труд и право“ http://trudipravo.bg/ (публично и частно право). ● http://trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-09-52-20/konventzii-na-mot - тук ще откриете българския превод на всички конвенции на МОТ. ● http://trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-09-52-20/universalni- mezhdunarodni-aktove - тук ще откриете българския превод на някои универсални международни актове в областта на трудовото право. ● http://trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-09-52-20/direktivi-na-evropeiskiya- sayuz - тук ще откриете българския превод на всички директиви на ЕС в областта на трудовото право. ● http://trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas#proc - тук ще откриете изключително много ресурси: текст на нормативни актове, разписани правни процедури, бланки за документи, календари, тарифи и др. в областта на трудовото и осигурителното право. ● На линк http://trudipravo.bg/sitemap ще откриете списък със статии и линкове към текста им в списания „Труд и право“, „Счетоводство, данъци и право“, „Финанси и право“, „Собственост и право“, „Търговско и облигационно право“. Списъците се намират след всеки „дайджест“.

11. Сп. „Право, политика и администрация“ - http://www.lpajournal.com/# (публично и частно право). Електронното списание на ЮФ на ЮЗУ.

12. Сп. „Studia Iuris” - http://studiaiuris.com/home (публично и частно право). Електронното списание на ЮФ на ПУ.

13. Сайтът на проф. Даниел Вълчев - http://www.danielvalchev.com/ (ОТП, ОТД, права на човека) ● На линк http://www.danielvalchev.com/?m=publications ще откриете списък с публикации на проф. Вълчев, както и линк към текста на повечето от тях. ● На линк http://www.danielvalchev.com/?m=courses ще откриете линкове за сваляне на презентациите от лекционните курсове на проф. Вълчев по ОТП, ОТД, Защита правата на човека и Политически и правни учения. ● На линк http://www.danielvalchev.com/?m=weblectures ще откриете уеблекциите (видео формат) на проф. Вълчев по ОТП.

14. Сп. „Ius Romanum”https://iusromanum.eu/ (римско право). Това е електронно списание по римско право, което съдържа множество статии. На линк https://iusromanum.eu/periodicum/numeri в дясната лента на сайта ще откриете линк към предишните броеве.

15. Сп. „Юридически сборник - https://www.bfu.bg/bg/nauchni-izdaniya/yuridicheski- sbornik/broeve (публично и частно право). Електронното списание на ЮФ на БСУ.

16. Сп. „Съдебно право“ - http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka (публично и частно право). На линка можете да откриете множество статии по право. Придвижете се до дъното на сайта, за да видите линкове към директориите – по отрасли и по автори.

17. Сп. „De jure” - http://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/arch.aspx (публично и частно право). Електронното списание на ЮФ на ВТУ.

18. Юридическо списание на НБУ и Годишник на Департамент „Право“ на СУ - https://law.nbu.bg/bg/publikacii (публично и частно право). Има линкове за сваляне на текстовете на изданията.

19. Сайтът Academiа.edu - https://www.academia.edu. Платформата е организирана около споделянето на авторски академични текстове. Има много статии на български, но трябва да се търси конкретно.

20. Сайтът eubg.com - http://www.eubg.eu/?show=materials&lang=bg (ПЕС). На посочения линк можете да откриете множество материали по ПЕС – аудио лекции, статии, книги, схеми и др. Разцъкайте падащите менюта „За учебните дисциплини“, „Магистърска програма“, „Право на ЕС“ и др. – материалите са разпръснати и неорганизирани.

21. Фейсбук страницата на Съдийски вестник - https://www.facebook.com/sadiyskivestnik/ (публично и частно право). На страницата можете да откриете редица авторски материали и преводи по въпроси, свързани с устройството на съдебната власт, конституционното право, процесуалноправните отрасли и др.

22. Тълкувателни актове и дела на ВКС - http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osnk.html. Подредени са по колегии и години. Можете да прочетете както текста на постановените актове, така и да прегледате висящите дела (разпорежданията за образуването им).

23. Сайтът на ас. Станислав Костов (ПЕС) - http://www.stanislavkostov.eu/index.php/BG/publications/articles-publication.html. На линка ще откриете списък със статии на ас. Костов в областта на ПЕС, както и линкове към текста на голяма част от тях.

24. Раздел “Научни и практически публикации” на сайта на правната медия lex.bg- https://news.lex.bg/pub/ (публично и частно право). На линка се съдържат множество анализи на разнообразна правна тематика, чиито автори са преподаватели по право, действащи магистрати, адвокати и други практикуващи юристи.


25. Част "Юридически свят" от раздела "Периодика" на сайта на издателство "Сиби" - http://sibi.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82 (публично и частно право). На линка ще намерите всички издания на списанието "Юридически свят", подредени по години. До по-голямата част от старите книжки читателят има свободен достъп.


26. Част "Съвременно право" от раздела "Периодика" на сайта на издателство "Сиби" - http://sibi.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE (публично и частно право). На линка читателят ще открие всички книжки на списание "Съвременно право", като отново достъпът до по-старите издания е свободен.


27. Сайтът на Висшия адвокатски съвет - https://www.vas.bg/bg/c/spisanie-advokatski-pregled . На конкретния линк можете да намерите напълно безплатно всички броеве на списанието "Адвокатски преглед".

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square