Клуб на юриста “Теодор Пиперков” и Съюз на съдиите в България организират лекция на тема: "ВъзстановНа 02.12.2018 г. (неделя) от 15:00 ч. в аудитория 255 в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" ще се проведе публична лекция на тема "Възстановително и традиционно правосъдие".


Събитието ще постави фокуса върху философията на наказателното право, която акцентира върху превантивния ефект и реформиращото въздействие на правосъдието. Ще бъдат разгледани възстановителните подходи в тяхната съвместимост с традиционното правораздаване.


Лектори ще бъдат:

Калин Калпакчиев - председател на Съюза на съдиите в България, съдия в Софийски апелативен съд; Мирослава Тодорова - съдия в Софийски градски съд.

Очакваме Ви!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square