"Правни лабиринти" е поредица от общо три на брой видеоклипа, представляваща съвместен проект на Клуба на юриста "Теодор Пиперков" и професионален правен сайт "Предизвикай правото".

       Поредицата има за цел да представи на вниманието на юридическата публика нов и пространен поглед върху някои относително слабо изследвани въпроси на гражданското материално и процесуално право. Изложението във видеоклиповете е под формата на дискусия между млади юристи и учени, както и студенти по право, имащи задълбочени познания в съответната област и достатъчно смелост и вдъхновение да изложат идеите и тезите си пред камера.