Клубът на юриста "Теодор Пиперков" е организацията за студенти от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", които са мотивирани и сериозни и имат желание и интерес да се развиват в областта на правото.

 

Как да се кандидатирате за член на Клуба?

Изтеглете и попълнете намиращия се най-долу на тази страница въпросник и ни го изпратете на електронен адрес  tplawclub@gmail.com.

 

Попълвайки въпросника, Вие давате съгласието си съответните лични данни (име, възраст, учебно заведение и пр.) да бъдат използвани за целите на подбора за членство. Клубът на юриста "Теодор Пиперков" се задължава да не употребява тези данни за каквито и да било други цели и да не ги предоставя на трети лица.

• След като ни изпратите въпросника си, ще се свържем с Вас с отговор чрез e-mail в рамките на две седмици.

• Ако въпросникът Ви бъде одобрен, ще бъдете поканен/а да се срещнете със студенти, които са представители на Клуба, за интервю. 

• След интервюто кандидатурата Ви ще бъде обсъдена между членовете на Клуба и в рамките на един месец ще бъдете информиран/а дали тя е била одобрена.

Официална информация във връзка с кандидатурата ще получите само и единствено от електронната поща на Клуба (tplawclub@gmail.com). Възможно е лица, които се представят за членове на Клуба, да ви пишат директно с покана за интервю. Съветваме Ви да не им отговаряте и да ни пишете своевременно на посочения e-mail, за да ни информирате за случая. 

Какви възможности ще имате като член?

 Като пълноправни членове на Клуба, Вие ще можете да:

• участвате в организирането на лекции, дискусии и семинари, както и да инициирате организирането на такива по собствена идея;

• участвате в проектите на Клуба;

• участвате в затворените семинари, предназначени само за членове на Клуба;

• контактувате в неформална обстановка с колеги от различни курсове, с които да обменяте идеи, знания и опит.

 

Какви ще бъдат вашите задължения?

Ще трябва да участвате активно в дейността на поне една от работните групи в Клуба. Тези групи се занимават с организиране на събития, контакти с други организации, подбор на нови членове, подготовка на съдържание за сайта и Facebook страницата на Клуба и др.

 
Стани член
изтегли и попълни въпросника