Примерно заглавие на лекция по право

Примерно заглавие на лекция по право

Примерно кратко описание на лекцията по право, провела се на 12.12.2012г. в Софийски университет

Месечен клубен семинар

Месечен клубен семинар

Примерно описание на статия

Sofia University Library

Sofia University Library

Примерно описание

Примерно събитие

Примерно събитие

Примерно кратко описание на събитието, провело се на 12.12.2012г. в Софийски университет

Примерно заглавие на статия

Примерно заглавие на статия

Примерно описание на статия

Софийски университет

Софийски университет

Примерно описание на статия

X

 tba

"tba"

tba

10

january

"Law Structures

in Industry"

discussion

22

 february

"Internal Summer

Seminar"

seminar

Една от основните дейности на Клуб на юриста “Теодор Пиперков” е организирането на лекции.

Упражнения с практическа насоченост само за членовете на клуба.

Seminars

По-малка аудитория, където всеки има възможност да участва активно и да задава въпроси.

Академия за гражданско образование.

Projects
Projects

ACTIVITIES

UPCOMING EVENTS

VIDEO