Lectures and Discussions

Една от основните дейности на Клуб на юриста “Теодор Пиперков” е организирането на лекции, с които да се представят по-пространно размишленията на опитни юристи по внимателно подбрани теми. С подкрепата на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” събитията се провеждат най-често в сградата на Ректората. Пред аудиторията застанаха видни прависти като проф. д-р Огнян Герджиков,  проф. д-р Лазар Груев, доц. д-р Кристиан Таков, гл.ас. д-р Виктор Токушев, гл.ас. д-р Иван Стойнев, хон.ас. д-р Невин Фети,      гл.ас д-р Петър Илиев, на които сме изключително благодарни.

Клуб на юриста “Теодор Пиперков” провежда и дискусии пред по-малка аудитория, където има възможност да се участва активно и да се задават въпроси.  Сред водещите на дискусиите бяха изявени юристи като съдия Красимир Машев от СГС, съдия Васил Александров, адвокат д-р Стоян Ставру, адвокат д-р Димитър Стоименов, адвокат Емилия Недева, адвокат Надя Русинова-Янкова и адвокат Йорданка Бекирска.

Seminars and Courses

за членовете на клуба

За някои от събитията достъп ще имат само членове на клуба.