Клуб на юриста “Теодор Пиперков” е организацията за студенти от Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, които са мотивирани и сериозни, имат интерес в правото и желание да се развиват. 

 

Как да се кандидатирате за член на Клуба?

• Попълнете въпросника по-долу и ни го изпратете на tplawclub@gmail.com

• Ако въпросникът Ви е одобрен, ще се свържем с Вас чрез e-mail в рамките на един месец; Ако до един месец не сте получили отговор, това означава, че въпросникът ви не е бил одобрен;

• Колегите, чиито въпросници са одобрени, ще се срещнат със студенти, които са представители на Клуба за интервю;

• След интервюто кандидатурата се обсъжда в рамките на Клуба.

Официална информация във връзка с кандидатурата ще получите само и единствено от електронната поща на Клуба (tplawclub@gmail.com). Възможно е лица, които се представят за членове на Клуба, да ви пишат директно с покана за интервю. Съветваме ви да не им отговаряте и да ни пишете своевременно на e-mail tplawclub@gmail.com, за да ни информирате за случая. 

 

Какви възможности ще имате като член?

Като пълноправни членове, вие ще можете да:

• Участвате и инициирате организирането на лекции, дискусии и семинари;

• Участвате в проектите на Клуба;

• Участвате в затворените семинари, предназначени само за членове на Клуба;

• Контактувате с колеги от различни курсове, с които да обменяте идеи, знания и опит;

 

 

Какви ще бъдат вашите задължения?

• Ще трябва да участвате в дейността на поне една от работните групи (работните групи в Клуба се занимават с организиране на събития, контакти с други организации, подбор на нови членове, подготовка на съдържание за сайта и Facebook страницата на Клуба и др.);

 
Become Member
download and fill
the form