Публични лекции и дискусии

     

 

       Една от основните дейности на Клуба на юриста "Теодор Пиперков" е организирането на лекции и дискусии, с които се дава възможност на опитни юристи да представят пред студентите размишленията си върху специално избрани теми. С подкрепата на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" събитията се провеждат в сградата на Ректората. Пред аудиторията ни често застават видни юристи, сред които до момента се открояват имена като проф. д-р Огнян Герджиков, проф. дюн Малина Новкиришка,  проф. д-р Лазар Груев, доц. д-р Кристиан Таков, проф. дюн Борис Велчев, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Пламен Панайотов, доц. д-р Ива Пушкарова, доц. д-р Иван Стойнев, гл. ас. д-р Виктор Токушев, гл. ас. д-р Капка Георгиева, гл. ас. д-р Венцислав Петров, гл. ас. д-р Петър Илиев, съдия Албена Бонева, съдия Мая Цонева, адв. Мария Шаркова, съдия Красимир Машев и др. 

       През октомври 2017 г. Клубът имаше честта да организира семинар с германския професор Кристиан фон Бар – един от най-големите съвременни специалисти в областта на гражданското право. Събитието беше осъществено благодарение на съдействието на хон. ас. Димитър Стоименов.

 

Семинари

       Клубът организира и семинари  за студентите от специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Тези събития представляват занятия с подчертано практическа ориентация, водени от опитни юристи. Предназначени са за ограничен брой хора и обикновено участието в тях става със записване. В рамките на семинарите студентите решават правни казуси, изготвят съдебни решения, обвинителни актове или искови молби, коментират законови изменения и др. 

        Водещи на подобни наши инициативи са били доказани специалисти като хон. ас.  Димитър Стоименов, гл. ас. д-р Венцислав Петров, ас. д-р Тихомир Рачев, ас. Стоян Иванов, ас. д-р Димитър Стоянов, съдия Бисер Троянов, съдия Васил Александров и др.

IMG_6803.JPG
17758560_648595195344016_120953581012192