За началото

      Клубът на юриста "Теодор Пиперков" е основан на 31 март 2014 г. от група студенти в специалност "Право" в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Патрон на организацията е обичаният преподавател по Римско право гл. ас. Теодор Пиперков (1958-2013). На тържественото откриване на Клуба в Aula Magna присъстваха уважавани преподаватели и видни юристи, както и студенти от Юридическия факултет. Дължим голяма признателност на проф. д-р Сашо Пенов (декан на Юридическия факултет) и на доц. д-р Юрий Кучев (заместник-ректор на СУ "Св. Климент Охридски") за подкрепата, която ни оказаха при създаването на Клуба. Вярваме, че с подобни обединения на студенти, подкрепяни и от преподаватели, може да се допринесе за сплотяването на академичната общност на юристите и повишаването на качеството на юридическото образование у нас.

 

За целите

      Главната цел на  Клуба на юриста "Теодор Пиперков" е да стимулира развитието на студентите, избрали да се посветят на правната наука. Безспорно академичният колектив в Юридическия факултет на Алма Матер дава задълбочена теоретическа и практическа подготовка на възпитаниците си, мнозина от които впоследствие се реализират като уважавани юристи. Стремежите на Клуба са да подпомогне основната дейност на Университета, като организира събития с академична насоченост и подема различни инициативи.

       В своите начинания Клубът разчита на подкрепата както на преподавателите от Юридическия факултет, така и на бивши негови възпитаници, понастоящем практикуващи юристи, които имат желание да дарят от познанията и опита си на младите. Важно за нас е и активното участие на колегите студенти и тяхното градивно мнение относно дейността, която осъществяваме.

1024px-Balanced_scale_of_Justice.svg_.pn

За пътя напред

      През изминалите седем години от създаването си Клубът на юриста "Теодор Пиперков" успя да организира над 60 събития (лекции, семинари, дискусии и пр.), и по този начин се превърна във важна част от академичния живот в Юридическия факултет. Едновременно с това организацията пренесе дейността си и извън залите на Университета, давайки началото на първата по рода си у нас Академия за гражданско образование. Във връзка с бъдещите си начинания Клубът е отворен към партньорства с други организации, които споделят неговите цели и ценности и желаят да спомогнат за развиването на заинтересована и отговорна студенска общност.